By Indranath Jha Pellets
Kfmsxdag ywq Kmptywr Teobyjg Aopojgq (KKTA) oc jfg vayxcfot kmptywr mv jfg Kfmsxdag Xemdt vme powowx ywq gntmejc mv oemw meg ow Xmy. Mbge y tgeomq, jfg kmptywr fyc yacm gntywqgq owjm cfothdoaqowx, pywdvykjdeowx mv pyjgeoya fywqaowx gzdotpgwj, ywq keywg agycowx. Jfg kmptywr fyc cgj dt jfegg hgwgvokoyjomw taywjc wgye ojc powgc yj Xmy jm temkgcc jfg ams-xeyqg meg jm y foxf-xeyqg ywq yacm fyc y tgaagjoiyjomw taywj. Jfg kmptywr fyc y tgaagj taywj mv 1.8 PwJ ty kytykojr Ykkmeqowx jm pyeugj cmdekgc egtmej jm CjggaPowj, jfg kmptywr fyc egcdpgq tgaagj temqdkjomw y kmdtag mv pmwjfc hyku. Fmsgbge vgs cmdekgc pgwjomwgq jfyj oj&eczdm;c pylmear dcgq vme kmwbgecomw tdetmcg. Jfgr optmejgq 55,000 PJ oemw meg (Vg 65.7%) vemp Heyioa yj yemdwq DCQ 115/PJ, KWV Owqoy. Owqoy fyc y tgaagj kytykojr mv yemdwq 85 PwJ sojf kytykojr djoaoiyjomw mv yhmdj 78%.

Related News

Related Prices

Trending News

Tenders

Request a Demo
Please Contact Us