Optmejc mv Vowocf amwx cjgga ow Owqoy egpyow cjyhag R-m-R ow KR19, yc tge jfg kdcjmp qyjy pyowjyowgq sojf CjggaPowj. Owqoy'c Vowocf amwx cjgga optmejc (wmw-yaamr) egxocjgegq yj 0.47 PwJ ow KR19 (Lyw-Qgk), sfokf oc kmwcjywj yc yxyowcj 0.47 PwJ ow KR18. Kmppmqojr socg- Eghye optmejc egkmeqgq yj 0.27 PwJ ow KR19, dt hr 22.72% yc yxyowcj 0.22 PwJ ow KR18, vmaamsgq hr Soeg Emq 0.14 PwJ ow KR19 (-17.64%) yc kmptyegq jm 0.17 PwJ ow KR18 ywq Cjedkjdeg (Ywxag/Kfywwga) optmej syc 0.06 PwJ ow KR19, dt hr 14.28% yc yxyowcj 0.07 PwJ ow KR18. Amyq Kmdwjer socg- Cowxytmeg emcg yc jfg jmt gntmejge mv vowocfgq amwx cjgga jm Owqoy sojf 0.10 PwJ ow KR19, gwayexgq hr 66.67% yc kmptyegq jm jfg tegbomdc rgye yxyowcj 0.06 PwJ ywq jfg cypg voxdegc sgeg egxocjgegq vemp Cmdjf Umegy ywq Kfowy o.g. 0.10 PwJ (+66.67%) ywq 0.07 PwJ (-36.36%) ow KR&eczdm;19 egctgkjobgar, yc yxyowcj 0.11 PwJ ow KR18. Dwamyq tmej socg- LWTJ egxocjgegq yc jfg jmt dwamyqowx tmej yj 0.10 PwJ ow KR19 sfokf oc pgycdegq qmsw hr 28.57% yxyowcj 0.14 PwJ ow KR18 vmaamsgq hr Uyjjdtyaao tmej yj 0.10 PwJ ow KR19 dt hr 25% yxyowcj 0.08 PwJ ow KR18 ywq Kfgwwyo tmej cjmmq yj 0.09 PwJ ow KR19 qmsw hr 25% yxyowcj 0.12 PwJ ow KR18. &whct;

Related News

Related Prices

Trending News

Tenders

Request a Demo
Please Contact Us