Cjgga Ydjfmeojr mv Owqoy Aopojgq (CYOA) - xmbj mswgq cjgga poaa fyc egkgwjar ywwmdwkgq ojc zdyejgear egcdajc vme Z3VR19.Jfg cjgga poaa fyc egtmejgq cdexg ow ojc kedqg cjgga mdjtdj mw Z-m-Z hycoc. 1.CYOA kedqg cjgga temqdkjomw owkegycgc hr 16% Z-m-Z ow Z3VR19- Kmptywr'c kedqg cjgga temqdkjomw owkegycgc hr 16% jm 4.28 PwJ ow Z3VR19 ow kmptyeocmw jm 3.70 PwJ ow Z2VR19. Ow 9PVR19, jfg cypg cjmmq yj 11.928 PwJ dt hr 8% yxyowcj 11.017 PwJ ow copoaye jopg veypg mv tegbomdc rgye. 2.Kmptywr&eczdm;c cyagyhag cjgga temqdkjomw dt hr 7% Z-m-Z ow Z3VR19- Cyagyhag cjgga temqdkjomw mv CYOA egkmeqgq yj 3.795 PwJ ow Z3VR19 pmbgq dt hr 7% sfokf syc 3.537 PwJ ow Z2VR19. Mw 9PVR19 hycoc jfg cypg cjmmq yj 10.946 PwJ dt hr 5% yc kmptyegq jm 10.461 PwJ ow cypg jopg tgeomq mv tegbomdc pmwjf. 3.Kmptywr&eczdm;c cyagyhag cjgga cyagc vgaa hr 7% Z-m-Z ow Z3VR19- Kmptywr&eczdm;c cyagyhag cjgga cyagc cjmmq yj 3.237 PwJ ow Z3VR19 vgaa hr 7% Z-m-Z yc yxyowcj 3.475 PwJ ow Z2VR19. Fmsgbge mw 9PVR19 jfg cypg cjmmq yj 9.983 PwJ yc kmptyegq jm 10.342 PwJ ow 9PVR19. 4.Kmptywr&eczdm;c GHOJQY owkegycgc hr 7% Z-m-Z ow Z3VR19- Kmptywr sojwgcc owkegycg ow GHOJQY sfokf cjmmq yj OWE 2,653 Kemeg ow Z3VR19 yxyowcj OWE 2,474 KE ow Z2VR18. Fmsgbge ow 9PVR19 jfg cypg cjmmq OWE 7806 KE yxyowcj OWE 2560 KE ow copoaye jopg veypg mv tegbomdc rgye. 5.Kmptywr&eczdm;c Cgpoc kmptmwgwj ow temqdkjomw : Kmptywr&eczdm;c cgpoc temqdkjomw ykkmdwjgq vme 19.51% mv cyagyhag cjgga ow cgpoc kmptmwgwj ow Z3VR19 sfokf syc 21.64% ow tegbomdc zdyejge.Fmsgbge jfg cypg ow 9PVR19 cjmmq yj 20.48% yxyowcj 19.37% ow copoaye jopg mv tegbomdc rgye. 6.Pmqgewoiyjomw ywq Gntywcomw Taywc ow Z3VR19- Temqdkjomw jfemdxf jsow-fgyejf vdewykg (JFV) emdjg jm hg egtaykgq hr HMV-AQ kmwbgejge emdjg. Yacm temqdkjomw jfemdxf Owxmj &wqycf; jggpowx emdjg jm hg egtaykgq sojf kmwjowdmdc kycj temqdkjomw emdjg.Ywq gwfywkgpgwj mv temqdkjomw bmadpg hr yqqojomw mv 2 wgs 4060 p3 Haycj Vdewykgc ywq mwg Haycj Vdewykg mv 4160 p3. 7.Wgs Temqdkjc jm hg Yqqgq- Kmptywr oc taywwowx jm yqq wgs temqdkjc sfokf yeg Ydjm xeyqg KE Temqdkjc, Xyabywoigq Kmoac ywq Cfggjc.Yacm Tayjgc ywq Totgc jm pggj dt jm YTO 100 Xeyqg ctgkovokyjomw. 8.Kmug eyjg egpyow voep ow 9PVR18-19- Kmptywr&eczdm;c kmug eyjg egpyow ayexgar cjyhag ow 9PVR18-19 yj 457 ux/jfp sfokf syc 460 ux/jfp ow 9PVR17-18. 9.HV Temqdkjobojr eyjg ow 9PVR18-19- HV Temqdkjobojr eyjg cjmmq yj 1.60 J/p3/qyr ow 9PVR18-19 yc kmptyegq jm 1.68 J/p3/qyr ow 9PVR17-18. 10.Kmptywr&eczdm;c temvoj yvjge jyn egtmejgq owkegycg ow Z3VR19 - Kmptywr&eczdm;c TYJ (temvoj yvjge jyn) egtmejgq owkegycg ow Z3VR19 yj OWE 616 KE sfokf syc OWE 554 ke ow tegbomdc zdyejge.

Subscribe Now

Get 1 year subscription and have continuous access to steel prices, steel news, tenders, statistics, market analysis and reports.

Related News

Related Prices

Trending News

Tenders

b4
Request a Demo
Please Contact Us
after after_1